Sözlükte "monarşi" ne demek?

1. Tekerklik.

Monarşi kelimesinin ingilizcesi

n. monarchy
Köken: Fransızca

Monarşi ne demek? (Ekonomi)

(Monarchy) Yunanca’da "monos" (tek) ve "arkhein" (buyurmak) kelimelerinin birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Dilimize Fransızca’daki "monarchie" den geçmiştir. Siyasal otoritenin genellikle babadan oğula geçerek ülkenin tek kişi tarafından yönetildiği rejim. Krallık, padişahlık, imparatorluk gibi yönetim biçimleri monarşi örnekleridir.